vijeha

نمونه قرارداد اجاره برند

نمونه قرارداد اجاره برند

برند يا نام تجاري يك بخش مهم در پيشرفت هر نوع كسب و كاري است كه صاحبان تجارت ها بايد توجه ويژه اي به آن داشته باشند. حتي اگر شما صاحب يك برند ايده آل باشيد اگر تبليغات مناسبي را براي برند خود انجام ندهيد ممكن است برند شما نتواند مزيت هايي را كه به خاطر آن ايجاد شده است را بروز دهد.

اما گاهي پيش مي آيد كه بنا به دلايل مختلف برخي از صاحبان يك برند خوب تمايل نداشته باشند كه بيشتر از اين در حوزه جاري، فعاليت داشته باشند. در اين صورت متقاضيان بسياري وجود دارند كه تمايل دارند اين برند را از آن خود كنند. نقل و انتقال مالكيت برند يا اجاره آن مسائلي است كه در اين گونه موقعيت ها پيش مي آيد. در اين مقاله نمونه قرارداد اجاره برند را قرار داده و تلاش داريم تا شما را با شرايط اين قرارداد آشنا كنيم. به اين نوع قرارداد تجاري، قرارداد صلح گفته مي شود. در طي اين قرارداد فردي كه قصد انتقال مالكيت را دارا است مصالح و فردي كه قصد دريافت مالكيت برند را دارد، متصالح مي نامند.

تفاوت انتقال مالكيت برند و اجاره برند

اگر شما قصد ادامه كار با برند توليدي تان را نداريد مي توانيد آن را به صورت كامل به فرد ديگري واگذار كنيد، در اين صورت بايد نمونه قرارداد اجاره برند را تهيه نموده و كارهاي انتقال مالكيت را به صورت قانوني انجام دهيد. پس از نقل و انتقالات شما ديگر هيچ حقي نسبت به برند نخواهيد داشت و نمي توانيد فعاليت با اين برند را انجام دهيد. هر گونه اقدامي از جانب شما در اين خصوص تخلف محسوب مي شود.

اگر شما قصد نداريد با برند خود كار كنيد اما در صورتي كه تمايل نداريد كه مالكيت آن را از دست دهيد، قادر خواهيد بود برند خود را به شخص سومي اجاره دهيد. يعني شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي اين اجازه را خواهند داشت تا با برند مورد نظر فعاليت هايي را انجام دهند در صورتي كه شما هنوز مالك اصلي اين برند هستيد. در اين حالت نيز بايد قراردادي مابين شما و شخص يا اشخاص سوم بسته شود كه در بندهاي آن مبلغ اجاره و مدت زمان آن به طور دقيق مشخص شده باشد.

توجه داشته باشيد كه در هر يك از موارد نام برده شده، اگر نمونه قرارداد اجاره برند مابين شما به صورت رسمي نباشد، خلاف قوانين ثبت برند بوده و عواقب ناشي از اين تخلف گردن شما خواهد بود. زيرا اگر فردي با برندي كه به نام شما است تخلفي انجام دهد، شما نيز در اين زمينه مسئوليت خواهيد داشت و بايد پاسخگو باشيد. بنابراين اگر قصد واگذاري برند خود را داريد اين كار را قانوني انجام دهيد. از طرفي در هنگام اجاره برند از صحت و سلامت فرد مذكور اطمينان حاصل نمائيد.

نمونه قرارداد اجاره برند

مشخصات مورد نياز در نمونه قرارداد اجاره برند

همانطور كه در نمونه موجود مشاهده مي كنيد اين نمونه قرارداد داراي ماده ها و بندهاي مختلفي است كه بايد بين دو طرف معامله مورد توافق قرار بگيرد تا اجاره برند صورت بگيرد. اين قرار داد شامل مشخصات هويتي موجر و مالك بوده و درباره مدت اجاره، ميزان اجاره بها و نحوه پرداخت آن اطلاعاتي را دريافت و ثبت خواهد كرد تا تمام جوانب قانوني كار سنجيده شود.

مشخصات موجر

در اين ماده كه ماده اول اين نمونه قرارداد اجاره برند است، موجر بايد اطلاعات دقيق و صحيحي را وارد نمايد. در نظر داشته باشيد كه از صحت اطلاعات ورودي اطمينان حاصل كنيد تا در پيگيري هاي بعدي با مشكلي در اين خصوص مواجه نشويد. توجه داشته باشيد كه اگر مالك برند بيش از يك نفر باشد بايد اطلاعات تمام مالكان حقيقي و حقوقي در اين قسمت ثبت شود.

در واقع موجر شخصي است كه مالكيت برند را در اختيار داشته و تمايل دارد آن را به فرد ديگري انتقال دهد. در اين قسمت بايد اطلاعاتي مانند نام، شماره شناسنامه، كد ملي، كد پستي، محل سكونت، شماره تلفن را وارد نمائيد. از طرفي مالك برند بايد كد اقتصادي حوزه فعاليت خود را مشخص كرده و مديريت يا نمايندگي برند را معرفي نمايد.

مشخصات مستأجر

مستأجر شخصي است كه قصد اجاره برند را دارد. در اين قسمت نيز بايد مشخصات فردي مستأجر يا مستاجرين به طور دقيق وارد شود. اطلاعات مورد نياز در اين بخش نيز همانند اطلاعات موجر خواهد بود كه در هنگام ورود بايد از صحت اطلاعات وارد شده اطمينان حاصل نمائيد. در تبصره اي از اين ماده عنوان شده كه بايد يك كپي معتبر از آخرين آگهي چاپ شده در روزنامه هاي رسمي تهيه شده و به صورت پيوست به قرارداد باشد. اين مدرك گواهي تأييد سمت امضاءكنندگان قرارداد است.

موضوع معامله در نمونه قرارداد اجاره برند

در ماده دوم اين قرارداد شما بايد موضوع قرارداد را مشخص نمائيد. براي اين منظور بايد نام يا علامت تجاري شكه قصد واگذاري داريد را مشخص كنيد. پس از وارد كردن نام تجاري، بايد شماره ثبت موجود در گواهي ثبت برند و سري آن را در متن قرارداد وارد نمائيد. اين قرارداد طبق نظارت هاي سازمان مالكيت صنعتي عقد خواهد گرديد بنابراين بايد بند مذكور درباره نوع اين شركت و اداره را در نمونه قرارداد اجاره برند ثبت نمائيم.

شما در متن موضوع معامله اعلام خواهيد داشت كه قصد داريد حق استفاده و بهره برداري از برند خود را به شخص مذكور اعطا نموده و شما به عنوان مالك برند ديگر قادر به استفاده از برند نخواهيد بود. اگر متن قرارداد را اين گونه تنظيم نمائيد، اجاره برند به صورت انحصاري خواهد بود. اما اگر در قسمت هاي مختلف شخص يا اشخاص ديگري را نيز معرفي كنيد اجاره انحصاري نبوده و افراد نام برده نيز اجازه بهره برداري و استفاده از برند را خواهند داشت.

در صورتي كه اجاره نامه شما به صورت انحصاري باشد، شما پس از تاريخ امضا قرارداد به هيچ عنوان حق استفاده از اين برند را در خدمات و محصولات خود نخواهيد داشت. هر گونه اقدامي در اين جهت خلاف قوانين ثبت برند بوده و پيگرد قانوني خواهد داشت.

پيوست هاي قانوني

شما پس از پر كردن بندهاي مختلف اين قرارداد بايد اسناد و مداركي را آماده سازي كرده و به همراه اين نمونه قرارداد اجاره برند همراه نمائيد. گفتني است كه مرجع رسمي و قضائي كه وظيفه نظارت بر اين نوع قراردادها را دارد، اداره مالكيت معنوي بوده كه اين مدارك در واقع به اين مراكز ارسال خواهد شد تا تاييديه نهايي آن ها ابلاغ شود.

يك كپي معتبر از آخرين تغييرات هر دو طرف قرارداد كه در روزنامه هاي رسمي منتشر شده، بايد تهيه شود. همچنين گواهي ثبت برند كه داراي شماره ثبت و سري رسمي و قانوني باشد نيز از ملزومات نمونه قرارداد اجاره برند است كه بايد به همراه قرارداد وجود داشته باشد. هر نوع سند يا مدركي كه بين طرفين در اين قرارداد امضا مي شود بايد به اين قرارداد پيوست شود.

مبلغ و طريقه پرداخت

يكي ديگر از مهم ترين بخش هاي هر نمونه قرارداد اجاره برند تعيين مبلغ به حروف و رقم و طبق ارز معتبر و رايج كشور است. اين مبلغ به صورت توافقي ميان طرفين بوده و هيچ مبلغ ثابتي در اين خصوص وجود ندارد. در اين وضعيت معمولاً مبلغ كلي در چند نوبت بين مصالح و متصالح رد و بدل مي شود. به همين دليل اين پرداخت ها تقسيم بندي شده و در متن قرارداد اين نوع تقسيم بندي ها بايد درج شود. همچنين در صورتي كه يك يا چند فقره چك بين طرفين رد و بدل مي شود يك رونوشت از آن و تاريخش بايد در قرار داد ذكر شود.

شما عزيزان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به   ثبت فردا مراجعه كنيد يا با شماره تماس ۴۳۹۳۳-۰۲۱ تماس حاصل فرمائيد.


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ بهمن ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۴۳:۳۸ توسط:vije موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :