انحلال شركت  زماني رخ مي دهد كه عمر و دوره فعاليت شركت مورد نظر به پايان رسيده باشد مهمترين مسئله در زمينه انحلال شركت اين موضوع مي باشد كه دارايي و سرمايه موجود در شركت از حالت مشاع خارج شده و ميان افرادي كه به عنوان صاحبان سرمايه و دارايي به حساب مي‌آيند تقسيم گردد. تقسيم سرمايه و دارايي موجود در شركت در بين اعضا و شركاي شركت در صورتي امكان پذير مي باشد كه تمامي حقوق و طلب طلبكاران شركت به صورت كامل پرداخت شده باشد و الباقي مبلغ بين شركا تقسيم گردد. در اين موارد معمولاً قانونگذار بعد از انحلال شركت به صورت كامل به تسويه اموال شركت مي‌پردازد. در صورتي كه مي خواهيد در مورد موضوع انحلال شركت اطلاعات مناسبي كسب كنيد با ما در ادامه اين مقاله همراه باشيد:

چگونگي انحلال شركت

انحلال شركت با توجه به وجود رضايت تمامي سرمايه داران و شركا

در حالت كلي موضوع انحلال شركت از زماني به وجود مي‌آيد كه شركت مورد نظر براي فعاليت در بازه زماني نامحدودي ثبت شده باشد و يا مدت زماني كه شركت به انجام فعاليت مشغول بوده و در شركت نامه در نظر گرفته شده به پايان نرسيده باشد، در غير اين صورت احتياج به انحلال شركت نبوده و شركتي كه داراي مدت زمان مشخص شده باشد و مدت زمان مشخص آن نيز به اتمام رسيده باشد به صورت كاملا اتوماتيك منحل مي گردد. در برخي مواقعي احتياج نيست تا شورا و سرمايه داران بر موضوع انحلال شركت ابراز تمايل كنند،

در واقع مي توان اين طور بيان كرد كه با رسيدن به موعد مقرر كه براي فعاليت شركت از پيش تعيين شده است انحلال شركت به صورت كاملاً اتوماتيك در موعد مقرر صورت مي پذيرد. در حالت كلي بايد بگوييم در صورتي كه مدت زمان به پايان نرسيده باشد و تمامي سرمايه داران و شركاي حاضر در شركت به انحلال شركت مورد نظر توافق نظر داشته باشند شركت به صورت رسمي و قانوني انحلال مي يابد. همچنين موضوع انحلال شركت از طريق تغيير اساسنامه شركت نيز امكان پذير مي باشد و براي اين منظور در اساسنامه شركت مدت زمان فعاليت شركت كاهش پيدا كرده و به صورت كامل به ثبت مي‌رسد به عنوان اطلاع داده مي‌شود.

انحلال شركت به خواسته يكي از سرمايه داران و شركا

زماني كه يكي از سرمايه داران و شركت‌هاي حاضر در شركت مورد نظر بخواهد نسبت به فسخ قرارداد شركت اقدام نمايد انحلال شركت به وجود مي آيد و اين موضوع به شرط اين خواهد بود كه فعاليت شركت مورد نظر براي مدت زمان خاصي معين نشده باشد. يكي از اعضا و يا شركاي موجود در شركت مورد نظر زماني مي توانند نسبت به فسخ قرارداد و انحلال شركت اقدام كنند كه بر اساس اساسنامه اين حق از او سلب نشده باشد و در چنين شرايطي لازم نيست تا پارامتر حق فسخ در اساسنامه شركت در نظر گرفته شود، فقط به اين موضوع توجه مي شود كه حق سلب از شريك و سرمايه گذار مورد نظر سلب نشده و در نتيجه فرد مورد نظر بتواند نسبت به فسخ قرارداد و انحلال شركت اقدام نمايد.

همچنين از ديگر مواردي كه يكي از سرمايه داران و شركا به تنهايي مي‌توانند نسبت به انحلال شركت و فسخ قرارداد اقدام نمايد زماني است كه فسخ ناشي از ضرر نباشد و به شركاي ديگر ضرر نرساند. اين يك قاعده كاملا اصولي و حساب شده مي باشد، چرا كه قانون تجارت در كشور عزيزمان ايران اجازه نمي دهد كه اشخاص بتوانند در زمينه اعمال حق خود به افراد ديگر ضرر زده و از سوء استفاده نمايند.

چگونگي انحلال شركت

قانون تجارت و ثبت شركت در كشور عزيزمان ايران به گونه اي است كه اين موضوع به صراحت به صورت كامل تجزيه و تحليل و بررسي شده و جاي هيچ گونه شك و شبهه و بحثي در آن وجود ندارد. همچنين تشخيص ايجاد ضرر براي فسخ شركت مورد نظر و انحلال شركت بر عهده قوه قضاييه و دادگاه مي باشد.

يكي از شركا و سرمايه داران براي آنكه بتواند يك تنه براي فسخ قرارداد و انحلال شركت اقدام نمايد بايد تقاضاي خود را به صورت كاملا كتبي و ثبت شده به شركاي ديگر از ۶ ماه قبل اعلام بدارند و به جز ثبتي بودن و كتبي تو بودن تقاضاي فسخ هيچ فرد ديگري در قانون تجارت براي اين موضوع در نظر گرفته نشده است  فرد مورد نظر مي تواند تقاضاي خود را براي انحلال شركت و فسخ قرارداد به صورت يك اظهارنامه و يا نامه سفارشي يا روش‌هاي ديگر تهيه كرده و آن را ارائه نمايند.

انحلال شركت در اثر حذف يكي از عوامل شركت

موضوعي كه مشخص است اين است كه شركت يك تعريف مشخص شده دارد و به قرار دادي گفته مي‌شود كه به واسطه تشكيل اين قرارداد دو يا چند نفر ميتوانند يك شخص حقوقي را ايجاد كنند تا به كمك آن بتوانند فعاليت خود را در مدت زمان معيني به انجام رسانده و در زمينه سود و زيان آن نيز با يكديگر سهيم شوند با توجه به اين موضوع در صورتي كه هر يك از عناصر و عوامل تشكيل دهنده شركت مورد نظر حذف شده و يا از بين برود به خودي خود موضوع انحلال شركت پيش مي آيد.

انحلال شركت توسط قانون گذار

در صورتي كه شركت مورد نظر كه تاكنون فعاليت آن ادامه داشته و از طريق وضع يك قانون حذف شده و از بين برود به خودي خود موضوع انحلال شركت به وجود مي آيد. اگر بخواهيم مثال بزنيم به شركت‌هاي سهامي موضوع قانون تجارت اشاره نمود كه بعد از گذشت سه سال از تصويب يك لايحه قانوني به شماره ۱۳۴۷ اين مورد با جانشين شدن شركت هاي سهامي خاص و عام به صورت كامل از ليست قانونگذاري كشور عزيزمان ايران شده و از بين رفت.

ورشكستگي شركت و انحلال شركت

يكي از مواردي كه مي‌تواند موضوع انحلال شركت را به وجود بياورد ورشكستگي شركت و تاييد شدن اين موضوع مي باشد. ورشكستگي يك شركت زماني به وجود مي‌آيد كه شركت نتواند از تامين مالي خدمات فراواني كه بر عهده دارد در بيايد با توجه به اين موضوع حكم ورشكستگي براي شركت مورد نظر اجرا مي شود.

شما عزيزان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به لينك  ثبت فردا مراجعه كنيد يا با شماره تماس ۴۳۹۳۳-۰۲۱ تماس حاصل فرمائيد.