كد اقتصادي شركت يكي از كدهاي مهمي مي باشد كه بعد از طي كردن مراحل قانوني كه وضع شده است مي توانيد اين كد را از اداره داري مركز استان خود دريافت نماييد. هر شركتي كه تاسيس مي شود به كد اقتصادي شركت نياز دارد و شما بايد براي دريافت اين كد راحل قانوني آن را طي كنيد. يكي از ويژگي هاي مهمي كه اي كد دارد اين است كه، نحوه عملكرد يك شركت را به خوبي نشان مي دهد كه در تمامي فاكتورها و قراردادها مي توانيد آن را ذكر كنيد. اخذ و دريافت اين كد يكي از اقدامات واجب و ضروري مي باشد و به همين دليل بايد براي به دست آوردن آن تلاش كنيد. افراد بسياري نياز به دريافت كد اقتصادي شركت دارند كه در ادامه در مورد آن توضيحات بيشتري را ارائه مي دهيم.

دريافت كد اقتصادي شركت براي چه كساني ضروري مي باشد ؟

دريافت كد اقتصادي شركت بعد از اينكه شركت را به ثبت رسانديد بسيار ضروري مي باشد و به همين دليل براي دريافت آن بايد تلاش كنيد. بسياري از اشخاصي كه به فعاليت هاي تجاري و اقتصادي مي پردازند بايد اين كد را دريافت كنند. بر اين اساس بايد بدانيد كه دريافت اين كد واجب مي باشد و بايد براي دريافت آن به اداره دارايي استان خود مراجعه كنيد تا آن را دريافت كنيد. برخي از افراد بايد اين كد را دريافت كنند كه آنها عبارتند از :

كد اقتصادي شركت

 1. اشخاص مكلف به دريافت كد :

تمامي اشخاص حقوقي كه مشغول توزيع هر نوع كالا و خدمات توليد و صادراتي مي باشند و همچنين افراد حقيقي كه كه به تمامي فعاليت هايي كه در بالا بيان كرديم مشغول هستند بايد براي دريافت مجوز و كد اقتصادي شركت اقدام كنند. در واقع بايد بدانيد كه اين دسته از افراد صلاحيت دريافت كد اقتصادي را دارند.

 1. مجوز فعاليت هاي تجاري :

مجوز فعاليت در واقع يك سندي مي باشد كه بر اساس آن فعاليت هر فردي از طرف وزارت بازرگاني مشخص مي شود و مورد تاييد قرار مي گيرد. به عنوان مثال بايد بدانيد گواهي فعاليت صنعتي بايد از وزارت صنايع دريافت شود و مجوز فعاليت هايي كه مربوط به داروخانه ها مي باشد بايد از وزارت بازرگاني دريافت شود. فعاليت هايي كه در حوزه مرغداري قرار مي گيرد بايد پروانه كسب خود را از اتحاديه هاي صنفي دريافت كند و …. كه هر يك از آنها نياز به مجوز دارند تا بتوانند اقدام به دريافت كد اقتصادي شركت نمايند.

 1. محل فعاليت تجاري :

محل فعاليت تجاري به واحدي گفته مي شود كه آن محل از طرف مراجعي كه قانوني هستند مانند شهرداري به عنوان يك از محل هاي اقتصادي مي توانند فعاليت داشته باشند. فعاليت هايي كه در اين محل انجام مي شود بايد مجوزهاي لازم را دريافت كند، بعد از اينكه مجوزهاي مربوط را هر سازمان و اداره اي دريافت كردند بايد براي دريافت كد اقتصادي شركت اقدام كنند.

 1. رسيد بانكي :

يكي ديگر از مكان هايي كه نياز به دريافت كد اقتصادي دارد رسيد بانكي مي باشد، واريز كردن مبلغي به حساب ۵۲۳ خزانه داري در تمامي شهرها نياز به كد اقتصادي دارد.

كد اقتصادي شركت

كد اقتصادي شركت

 1. پرينت مربوط به كد اقتصادي :

برگه پرينت كه مربوط به كد اقتصادي شركت مي باشد به صورت كامپيوتري است و تمامي اطلاعات شركت در آنها بايد درج شود. مامور پست اين برگه را به شما تحويل مي دهد و يك برگه ديگر آن در بايگاني ذخيره خواهد شد.

مراحل دريافت كد اقتصادي شركت :

براي دريافت كد اقتصادي شركت بايد مراحلي را طي كنيد كه اين مراحل را بايد به ترتيب انجام دهيد، براي دريافت كد اقتصادي مراحل زير را بايد به ترتيب انجام دهيد.

 1. دفترچه يا را كه از اداره دارايي دريافت مي كنيد را بايد تكميل نموده و به اداره تحويل دهيد.
 2. فرم هايي كه مربوط به دريافت كد اقتصادي شركت مي باشد توسط اداره دارايي به شما داده مي شود و شما وظيفه داريد تمامي اين فرم ها را پر كنيد.
 3. تمامي اعضايي كه در هيئت مديره وجود دارد بايد كپي شناسنامه و كارت ملي خود را ارائه دهند تا آنها را ضميمه پرونده شان بكنند.
 4. آگهي تاسيس شركت كه در روزنامه رسمي كشور ثبت شده است را بايد تحويل دهيد، همچنين دقت داشته باشيد كه بايد دو نسخه از تغييرات ثبتي را هم كه در روزنامه ها درج كرده ايد را ارائه دهيد.
 5. از اساسنامه شركت بايد كپي بگيريد و آن را تحويل دهيد.
 6. شركت هايي كه غير سهامي هستند بايد از تقاضانامه، اظهارنامه و شركت نامه خود كپي بگيرند و آن را هم تحويل دهند.

كد اقتصادي شركت

كد اقتصادي شركت

 1. از آگهي تاسيس شركت خود در روزنامه رسمي كشور بايد كپي بگيريد و آن را تحويل دهيد.
 2. از پروانه بهره برداري و يا مجوز تاسيس شركت در صورتي كه آن را دريافت كرده باشيد را بايد تحويل دهيد.
 3. يكي ديگر از مدارك مهمي كه بايد براي دريافت كد اقتصادي شركت ارائه دهيد كپي سند مالكيت مكاني مي باشد كه شركت شما در آن تاسيس شده است. دقت داشته باشيد كه اين مكان را بايد در آگهي تاسيس شركت روزنامه وارد كرده باشيد و در صورتي كه ملك را اجاره كرده ايد بايد كپي قرارداد اجاره اي خود را تحويل دهيد.

۱۰ نامه اي كه مربوط به شروع و يا عدم شروع فعاليت مي باشد را بايد به دبيرخانه ارائه دهيد.

 1. حق تمبر يكي از اقداماتي مي باشد كه نياز به پرداخت هزينه دارد و شما بايد هزينه آن را به اداره دارايي دهيد.
 2. برخي از مدارك ديگري هم مي باشد كه شما بايد آنها را به طور كامل به اداره دارايي تحويل دهيد. در صورتي كه تمامي مراحلي را كه بيان كرديم را رعايت كند و به درستي انجام دهيد مي توانيد كد اقتصادي شركت خود را دريافت كنيد.

شما عزيزان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به لينك  ثبت شركت در  ثبت فردا مراجعه كنيد يا با شماره تماس ۴۳۹۳۳-۰۲۱ تماس حاصل فرمائيد.