سازمان ثبت شركتها يكي از سازمان هاي بسيار مهم مي باشد كه بسياري از افراد براي ثبت شركت خود بايد به اين سازمان مراجعه كنند. زماني كه افراد تصميم مي گيرند يك فعاليت تجاري را شروع كنند بايد با مشاركت با يكديگر تمامي شرايط آن را مهيا نمايند تا كارها به بهترين نحو ممكن انجام شود. سازمان ثبت شركتها اولين قدمي است كه افراد بايد براي ثبت شركت خود به اين سازمان بروند و با روش ها و مراحلي كه در اين سازمان براي ثبت شركت انجام مي شود آشنايي هاي لازم را به دست آورند. بر اساس قوانين كه وجود دارد تمامي شركت ها براي اينكه به فعاليت خود ادامه بدهند بايد به سازمان ثبت شركتها مراجعه كنند و شركت خود را به ثبت برسانند در غير اين صورت شركت آنها اجازه فعاليت ندارد.

شما براي اينكه به سازمان ثبت شركتها برويد بايد تمامي مدارك خواسته شده از شما را به اين سازمان ببريد. امروزه از آنجايي كه تمامي فعاليت هاي انسان ها از طريق اينترنت انجام مي شود شما مي توانيد براي ثبت شركت خود به سامانه اينترنتي ثبت شركت ها مراجعه كنيد و تمامي مدارك خواسته شده را به آنها تحويل دهيد تا با ثبت شركت شما موافقت كنند. بنابراين بايد بدانيد كه ديگري نيازي نيست به صورت حضوري به سازمان ثبت شركتها مراجعه كنيد و شركت خود را ثبت نماييد، بلكه مي توانيد به صورت اينترنتي تمام كارهاي خود را انجام دهيد. البته شما بايد در ابتدا نوع شركت خود را مشخص كنيد و سپس اقدامات لازم براي ثبت آن را انجام دهيد. هر يك از شركت ها براي ثبت به مدارك گوناگوني نياز دارند كه آنها را بايد به سازمان ثبت شركتها تحويل دهيد. براي آشنايي بيشتر شما برخي از اين شركت ها و مداركي را كه بايد به آنها تحويل دهيد را معرفي مي كنيم.

سازمان ثبت شركتها

سازمان ثبت شركتها

مراحل مورد نياز براي ثبت شركت هاي مختلف در سازمان ثبت شركتها :

همانطوري كه بيان كرديم براي ثبت هر يك از شركت ها بايد مراحل و مدارك مختلفي را به سازمان ثبت شركتها ارائه دهيد، براي اينكه با اين مراحل و برخي از شركت ها آشنايي بيشتري داشته باشيد برخي از آنها را در ادامه معرفي مي كنيم.

مراحل ثبت شركت سهامي عام :

يكي از شركت ها بسيار مهم كه بايد مدارك مورد نياز ثبت اين شركت را به سازمان ثبت شركتها تحويل دهيد شركت سهامي عام مي باشد. براي تاسيس اين شركت حداقل شركا بايد ۵ نفر باشند و حداقل سرمايه اي كه بايد براي تاسيس شركت وجود داشته باشد ۵ ميليون ريال است. مسئوليتي كه هر كي از شركاء در اين شركت دارند به ميزان سرمايه اي مي باشد كه براي تاسيس شركت در شركت گذاشته اند. اين نوع از شركت ها خود به دو نوع ديگر هم تقسيم مي شوند كه يكي از آنها سهامي خاص و ديگري با مسئوليت محدود مي باشد.

در شركت هاي سهامي خاص حداقل شركاء بايد ۳ نفر باشد و حداقل مبلغي را كه بايد براي سرمايه شركت در ميان بگذارند يك ميليون ريال است. اعضاي هيئت مديره در اين شركت كمتر از ۳ نفر نبايد باشد. مسئوليت هر يك از آنها به ميزان سرمايه اي كه در شركت گذاشته اند بستگي بسياري دارد.

شركت هاي با مسئوليت محدود يكي ديگر از زير مجموعه هاي شركت سهامي عام مي باشد كه آنها براي ثبت شركت خود در سازمان ثبت شركتها بايد بدانند كه حداقل شركاء ۲ نفر است و براي گذاشتن سرمايه در شركت هيچ گونه محدوديتي ندارند، در واقع به همين دليل بسياري از افراد اين شركت را به ثبت ميرسانند. اين شركت مي تواند بيشتر از يك مدير داشته باشد ولي مسئوليت هر يك از آنها به ميزان سرمايه اي كه در شركت گذاشته اند بستگي دارد.

سازمان ثبت شركتها

سازمان ثبت شركتها

  1. مراحل ثبت شركت تضامني :

يكي ديگر از شركت هايي كه پيش از مراجعه به سازمان ثبت شركتها بايد اطلاعات خاصي داشته باشد و با آگاهي از اين اطلاعات به اين سازمان مراجعه كند شركت تضامني مي باشد. اين شركت براي ثبت بايد حداقل ۲ شريك داشته باشد و در گذاشتن سرمايه هيچ گونه محدوديتي ندارد، ميزان مسئوليت هر يك از افرادي كه در اين شركت فعاليت مي كنند نامحدود مي باشد و به ميزان سرمايه بستگي ندارد، در واقع بايد بدانيد هر يك از شركاء در اين شركت مسئوليت كاملي دارند. شما براي ثبت اين شركت بايد به سازمان ثبت شركتها مراجعه كنيد و تمامي قوانين آن را مطالعه نماييد.

  1. مراحل ثبت شركت مختلط غير سهامي :

يكي ديگر از شركت هايي كه بايد براي ثبت به سازمان ثبت شركتها مراجعه كند شركت هاي مختلط غير سهامي مي باشد. يكي از ويژگي هاي اين شركت كه موجب شده است با شركت هاي ديگر تفاوت داشته باشد اين است كه تشكيل شدن آن با شركاي غير سهامي . چند نفر شريك انجام مي شود. مدير اين شركت ۱ يا بيشتر از يك نفر هم مي تواند باشد، مسئوليت هر يك از شركاي غير سهامي در اين شركت به ميزان سرمايه اي كه در شركت گذاشته اند بستگي دارد، ولي مسئوليت ضامن هاي شركت نامحدود است. شركت تعاوني يكي از شركت هاي زير مجموعه اين نوع از شركت ها به شمار مي رود.

براي ثبت شركت تعاوني در سازمان ثبت شركتها بايد دقت داشته باشد كه حداقل شركاء بايد ۷ نفر باشند و هيئت مديره آن هم از ۳ نفر الي ۷ نفر تشكيل مي شود. مسئوليتي كه هر يك از افراد در اين شركت بر عهده دارند به ميزان سرمايه اي كه در شركت گذاشته اند بستگي دارد.

سازمان ثبت شركتها

بر اين اساس بايد بدانيد كه براي ثبت هر يك از اين شركت هايي كه در بالا بيان كردي بايد قوانين مشخصي را رعايت كنيد و تمامي مداركي را كه اين شركت ها براي ثبت نياز دارند را به سازمان ثبت شركتها به صورت اينترنتي و يا حضوري تحويل دهيد تا با ثبت شركت شما موافقت شود

شما عزيزان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به لينك ثبت فردا مراجعه كنيد يا با شماره تماس ۴۳۹۳۳-۰۲۱ تماس حاصل فرمائيد.