قوانين ثبت شركت ۹۸

شما براي ثبت شركت بايد در مورد قوانين ثبت شركت اطلاعات كافي داشته باشد و سپس اقدام به ثبت شركت خودتان نماييد. به طور كلي تمامي شركت ها داراي قوانين ثبت شركت ۹۸ مي باشند كه شما بايد با تمامي اين قوانين آشنايي هاي لازم را داشته باشيد، در غير اين صورت با فعاليت شركت شما موافقت نمي شود و بدون شك شما در اداره شرمت خودتان با مشكلات بسياري مواجه خواهيد شد، بر اين اساس بايد به خوبي با اين قوانين آشنايي داشته باشيد و بعد از آن اقدام به ثبت شركت نماييد. بسياري از افراد با اين قوانين آشنايي ندارند و به همين دليل در ادامه برخي از مهمترين آنها را كه به صورت كلي بايد رعايت كنيد ا نام مي بريم تا آشنايي شما در اين مورد بيشتر شود.

معرفي قوانين ثبت شركت ۹۸ :

همانطوري كه باين نموديم و متوجه شديد بايد براي ثبت شركت با قوانين ثبت شركت ۹۸ آشنايي كاملي داشته باشيد و اطلاعات خود را در اين زمينه بيشتر كنيد. برخي از مهمترين و اساسي ترين قوانين ثبت شركت ۹۸ عبارتند از :

قوانين ثبت شركت 98

قوانين ثبت شركت ۹۸

  1. هر شركت ايراني كه در ايران ثبت مي شود و مركز اصلي آن ايران است به عنوان يكي از شركت هاي ايراني شناخته مي شود.
  2. هر يك از شركت هاي ايراني كه در قانون تجارت قرار مي گيرند بايد براي ثبت شركت خود اقدام نمايند، در غير اين صورت بدون شك از ادامه فعاليت آنها جلوگيري مي شود و فعاليت آن را باطل مي كنند. بنابراين اگر تاكنون اقدام به ثبت شركت خود نكرده ايد هرچه زودتر بايد مراحل قانوني آن را طي كنيد تا دچار مشكل نشويد.
  3. يكي از مهمترين قوانين ثبت شركت ۹۸ كه در مورد شركت هاي خارجي وجود دارد و بايد به آن بسيار دقت داشته باشيد اين است كه، هر يك از شركت هاي خارجي كه بخواهد با شركت ايراني مبادرت داشته باشد بايد در مملكت اصلي خود كه در آن فعاليت مي كند به عنوان يكي از شركت هاي قانوني و ثبت شده به شمار رود، و همچنين بايد در اداره ثبت اسناد تهران هم اين شركت به ثبت برسد تا بتواند با شركت ايراني مبادرت كند.
  4. هر يك از شركت هاي خارجي كه در تاريخ اجراي قوانين ثبت شركت ۹۸ در ايران مشغول به فعاليت شده اند بايد به مدت چهار ماه براي ثبت شركت خو سريعا اقدام كنند، در غير اين صورت از ادامه فعاليت آنها جلوگيري مي شود. اگر اين مدت براي ثبت شركت خارجي كافي نباشد مي تواند از دادگاه تقاضا نمايد ملت آن را بيشتر كند كه دادگاه مدت آن را ۶ ماهه مشخص مي كند. دقت داشته باشيد كه در اين ۶ ماه به طور حتم بايد براي ثبت شركت خود اقدام كنيد در غير اين صورت به هيچ عنوان ديگر به شما اجازه فعاليت نخواهند داد.

قوانين ثبت شركتها

قوانين ثبت شركت ۹۸

  1. برخي از اشخاصي كه به عنوان يك از نمايندگان شعبه شركت هاي خارجي در ايران با شركت هاي ايراني مبادرت دارند بايد طبق قوانين ثبت شركت ۹۸ بايد هويت شركت خود را به ثبت برسانند. اگر براي ثبت شركت اقامي نكنند و در تاريخ معين شده در دادگاه حضور نيابند بايد به تعداد هر روزي كه تاخير داشته اند پنجاه هزار تومان جريمه پرداخت نمايند و اگر سه ماه از درخواست دادگاه بگذرد ولي هنوز آنها اقدام به ثبت نكنند به طور كلي از فعاليت در كشور ايران محروم مي شوند و ديگر اجازه ندارند با شركت هاي ايراني مبادرت داشته باشند، چرا كه فعاليت آنها مجاز و قانوني نمي باشد و به قوانين ثبت شركت ۹۸ در كشور ايران اهميت نداده اند.
  2. اگر برخي از شركت هاي خارجي در ايران فعاليت هاي تجاري داشته باشند و فعاليت آنها داراي مجوزهاي معلوم و منظمي باشد به راحتي مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند ولي آنها بايد طبق قوانين ثبت شركت ۹۸ به دادگاه ثبت شركت ها مراجعه كنند و مدارك قانوني خود را تحويل دهند، اگر آنها اين كار را انجام ندهند به ازاي هر يك روز تاخير خود در دادگاه جريمه مي شوند و بايد جريمه نقدي خود را به طور حتم پرداخت كنند، ولي آنها از اجازه فعاليت در كشور ايران محروم نمي شوند و از فعاليت آنها جلوگيري نمي گردد.
  3. هرگونه تغييراتي كه در مورد نمايندگان و مديران شركت انجام مي شود طبق قوانين ثبت شركت ۹۸ بايد به اداره ثبت اسناد به صورت كتبي اطلاع داده شود، تا زماني كه آنها اين اطلاع را به اداره ثبت اسناد ندهند بايد از فعاليت هاي خود جلوگيري كنند و بعد از اينكه اطلاع در مورد تغييرات را به اداره دادند فعاليت هاي خود را شروع كنند.

قوانين ثبت شركتها

قوانين ثبت شركت ۹۸

  1. شركت هاي بيمه چه ايراني باشند و يا خارجي باشند بايد از نظام نامه هايي كه در وزارت عدليه وجود دارد به درستي پيروي كنند. قبول كردن ثبت شركت ها بستگي به رعايت مقرراتي دارد كه در اين نظام نامه ها بيان شده است. بنابراين در واقع بايد بدانيد بر اساس قوانين ثبت شركت ۹۸ شما بايد به خوبي از نظام نامه هاي موجود در اداره اطلاعات كافي داشته باشيد و سپس اقدام به ثبت شركت خود كنيد.
  2. براي اينكه به خوبي با قوانين اظهارنامه ها آشنايي داشته باشيد وزارت هاي مربوط به اين اظهارنامه ها قوانين خود را به شما عرضه مي كنند تا شما به خوبي با آنها آشنا شويد. اشخاصي كه بايد اظهارنامه هاي شركت خود را به ثبت برسانند بر اساس قوانين ثبت شركت ۹۸ بايد به خوبي با اين اظهارنامه ها آشنايي داشته باشند. بر اين اساس بايد در مورد اين اظهارنامه اطلاعات كاملي داشته باشيد چرا كه در برخي از مواقع ديگر بدون شك به آنها نياز خواهيد داشت.

اگر با قوانين ثبت شركت ۹۸ آشنايي كاملي داشته باشيد به راحتي مي توانيد شركت خود را به ثبت برسانيد در در مراحل ثبت شركت با مشكلي مواجه نخواهيد شد. دقت داشته باشيد كه مدارك خود را هم بايد به درستي ارائه دهيد.

شما عزيزان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به لينك ثبت فردا مراجعه كنيد يا با شماره تماس ۴۳۹۳۳-۰۲۱ تماس حاصل فرمائيد.