ثبت شركت ها موجب مي شود كه به شركت شما اعتبار خاصي بخشيده شود و افراد براي اينكه با شما همكاري كنند تمايل بيشتري پيدا مي كنند، بر اين اساس براي ثبت شركت ها هرچه زودتر اقدام كنيد بسيار بهتر است. ثبت كردن شركت ها در واقع نوعي رسيدگي مي باشد كه متصديان امور اين كار را انجام مي دهند تا بر اين اساس متوجه شوند كه آيا در به وجود آمدن اين شركت و شخصيت هاي حقوقي آن دقت هاي لازم انجام شده است و يا اينكه بايد تجديد نظر نمايند. زماني كه ثبت شركت ها به درستي انجام شود، قراردادهايي هم كه بين شركاء منعقد مي شود رسمي و داراي اعتبار است. از اين نظر بايد بدانيد ثبت كردن شركت يكي از مهمترين اموري مي باشد كه بدون شك بايد به آن رسيدگي كنيد.

با توجه به آماري كه ثبت شركت ها در كشور ايران دارد مي توانيم بگوييم كه بسياري از افراد با اين مسئله آشنايي دارند و با حقوق و قوانيني كه در ثبت وجود دارد در ارتباط هستند. ولي به طور كلي اگر مي خواهيد اطلاعات خود را در مورد ثبت شركت ها بيشتر كنيد بايد مطالب بيشتري را در مورد آنها مطالعه نماييد. در ادامه براي اينكه آشنايي شما را با اين مسئله بيشتر كنيم توضيحاتي ار بيان مي كنيم.

نحوه ثبت شركت ها :

شركت ها به انواع گوناگوني تقسيم مي شوند و به همين دليل ثبت شركت ها هم متنوع است. به طور كلي نحوه ثبت شركت ها تقسيم مي شود به موارد زير :

ثبت شركت ها

ثبت شركت ها

الف- شناخت شركت ها :

يكي از موضوعاتي كه در مورد ثبت شركت ها بسيار اهميت دارد و بايد به آن توجه داشته باشيد اين است كه شناخت خود را در مورد نظام حقوقي حاكم بر شركت ها بيشتر كنيد، در واقع بايد بدانيد شناخت شما اولين گام براي تاسيس و ثبت يك شركت به شمار مي رود. زماني كه شما قصد داريد يك شركت را تاسيس كنيد، بايد علاوه بر اينكه شركاي خود را انتخاب مي كنيد نوع فعاليت و مسئوليت هر يك از آنها را هم مشخص كنيد. به طور كلي در ثبت شركت ها مشخصات عمومي بارزي وجود دارد كه آنها عبارتند از :

  1. شركت سهامي عام :

حداقل تعدادي كه در اين شركت بايد با يكديگر شريك باشند ۵ نفر است. كمترين سرمايه اي كه آنها بايد براي تاسيس اين شركت داشته باشند ۵۰۰ هزار تومان مي باشد. مسئوليتي كه هر كي از اعضاي هيئت مديره دارند به ميزان سهمي مي باشد كه در سرمايه اوليه شركت گذاشته اند.

  1. شركت سهامي خاص :

كمترين تعدادي كه در اين شركت بايد با يكديگر شريك باشند ۳ نفر است. كمترين سرمايه اي كه براي تاسيس شركت بايد در شركت بگذارند صد هزار تومان مي باشد. مسئوليت هر يك از اعضاء به ميزان سهمي كه در شركت گذاشته اند بستگي دارد.

ثبت شركت ها

ثبت شركت ها

  1. شركت با مسئوليت محدود :

در بين ثبت شركت ها بايد بدانيد كه براي ثبت شركت با مسئوليت محدود تنها دو نفر هم كافي است كه با يكديگر شريك شوند و هر مقدار سرمايه اي كه در شركت بگذارند هيچ ايرادي ندارد. مسئوليت پذيري هر يك از اين اين دو نفر به ميزان سهمي كه در شركت به عنوان سرمايه اوليه گذاشته اند بستگي دارد.

  1. شركت تضامني :

حداقل شركائي كه در اين شركت بايد فعاليت داشته باشند دو نفر مي باشد، براي حداقل سرمايه اي كه در شركت بايد وجود داشته باشد هيچ گونه محدوديتي وجود ندارد. هيئت مديره بايد در اين شركت يك نفر باشد، ولي مسئوليتي كه هر يك از شركاء دارند نامحدود است و تمامي آنها مسئوليت كامل دارند.

  1. شركت نسبي:

يكي ديگر از ثبت شركت ها كه شما بايد با آن آشنايي داشته باشيد، ثبت شركت نسبي مي باشد. در اين شركت حداقل شركائي كه بايد وجود داشته باشد دو نفر است و براي حداقل سرمايه در شركت هيچ گونه محدوديتي وجود ندارد. مسئوليتي كه هر كي از شركاء در اين شركت دارند به ميزان سهمي مي باشد كه در سرمايه اوليه شركت گذاشته اند.

  1. شركت مختلط سهامي :

در بين ثبت شركت ها براي ثبت شركت مختلط سهامي بايد شركا حداقل دو نفر باشند و در گذاشتن سرمايه هيچ گونه محدوديت وجود ندارد، يعني در واقع هر چقدر كه سرمايه داشته باشند مي توانند بگذارند. هيئت مديره مي تواند بيشتر از يك نفر هم باشد ولي هر يك از آنها به ميزان سهمي كه دارند مي توانند در شركت مسئوليت داشته باشند.

ثبت شركت ها

  1. شركت مختلط غير سهامي :

تعداد شركاء در اين شركت هم بايد حداقل دو نفر باشد و در گذاشتن سرمايه هيچ محدوديت وجود ندارد، برخي از افراد كه سرمايه زيادي هم ندارند مي توانند اين شركت را در بين ثبت شركت ها انتخاب كنند. هيئت مديره در اين شركت مي تواند بيشتر از يك نفر باشد ولي هر فردي بر اساس سهمي كه دارد مسئوليت هاي گوناگوني را مي تواند بپذيريد.

  1. شركت تعاوني :

يكي ديگر از شركت هايي كه در بين ثبت شركت ها طرفداران بسياري دارد و افراد زيادي آن را ثبت كرده اند شركت تعاوني مي باشد. در اين شركت حداقل شركاء بايد ۷ نفر باشد، در سرمايه اي كه در شركت گذاشته مي شود هيچ گونه محدوديت وجود ندارد. مسئوليت هر يك از شركاء به ميزان سهمي مي باشد كه در شركت گذاشته اند. هيئت مديره مي تواند بيشتر از ۷ نفر باشد ولي تمامي آنها مسئوليت كامل ندارند.

ب  فراهم كردن مدارك مورد نياز :

شما بعد از اينكه نوع شركت خود را مشخص كرديد بايد به اداره ثبت شركت ها برويد و تمامي مداركي را كه براي ثبت شركت نياز است را ارائه دهيد. هر يك از اين شركت ها براي ثبت به مدارك گوناگوني دارند كه شما بايد تمامي آنها را فراهم كنيد تا شركت شما به ثبت برسد و بتوانيد فعاليت هاي خود را شروع كنيد.

شما عزيزان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به لينك ثبت فردا مراجعه كنيد يا با شماره تماس ۴۳۹۳۳-۰۲۱ تماس حاصل فرمائيد.