پيش از اينكه شرايط و مراحل ثبت شركت با مسئوليت محدود را انجام دهيد بايد بدانيد كه اين شركت چگونه شركتي مي باشد. اين شركت يكي از شركت هايي مي باشد كه بين يك يا دو نفر براي فعاليت هاي تجاري تشكيل مي شود.

ثبت شركت با مسئوليت محدود

هر يك از اين شركاء تنها تا ميزان سرمايه اي كه در شركت گذاشته اند بايد پاسخگوي تعهدات خود باشند. براي ثبت شركت با مسئوليت محدود بايد روش ها و مراحل متعددي را طي كنيد كه براي آشنايي بيشتر شما آنها را در ادامه معرفي مي كنيم.

مراحل و روش هاي ثبت شركت با مسئوليت محدود 

همانطوري كه باين كرديم براي ثبت شركت با مسئوليت محدود روش ها و مراحلي را بايد طي كنيد كه آنها عبارتند از :

 1. پس از اينكه اطلاعات مربوط به ثبت شركت با مسئوليت محدود را تكميل نموديد بايد آگهي پيش نويس را توسط كارشناس تاييد شود و پس از آن بايد دو نسخه از اساسنامه ، صورتجلسه موسسين، شركتنامه و تقاضانامه را تهيه كرده و بعد از اينكه تمامي آنها توسط هيئت مديره به امضاء رسيد بايد آنها را به اداره ثبت شركت ها ارسال كنيد.
 2. يكي از نكاتي كه در ثبت اين شركت بسيار اهميت دارد و بايد به آن توجه بسياري داشته باشيد اين است كه، شركاء اين شركت كمتر از دو نفر نبايد باشد.

ثبت شركت با مسئوليت محدود

 1. سرمايه اي كه براي اين شركت توسط موسسين گذاشته مي شود نبايد كمتر از يك ميليون باشد، در واقع شما بايد حق ثبت شركت با مسئوليت محدود را هم پرداخت كنيد تا شركت شما بدون هيچ مشكلي به ثبت برسد.
 2. براي اينكه روي شركت اسم بگذاريد نيازي نيست كه از نام سركاء استفاده كنيد، نام شريكي كه در ثبت شركت قيد شود به عنوان ضامن شريك به شمار مي رود كه او بايد بداند از ابتداي شروع كار شركت مسئول پرداخت كليه بدهي ها و تعهدات مي باشد.
 3. براي ثبت شركت با مسئوليت محدود بايد بدانيد كه تمام سرمايه به صورت نقدي پرداخت مي شود و سهم الشركه هم بايد به صورت غير نقدي تقديم شود. مدير عامل بايد تمام هزينه هايي را كه دريافت و پرداخت كرده است را ثبت كند، در واقع اين روش و مرحله بسيار اهميت دارد كه در صورت انجام نشدن آن به طور كلي ثبت شركت از اعتبار ساقط مي شود.
 4. هيئت ناظر كه در شركت بايد در ابتدا فعاليت خود را شروع كنند سه نفر هستند كه آنها را مي توانيد از بين شركاء انتخاب كنيد. مدت فعاليت آنها بيشتر از يك سال نبايد باشد و همچنين بايد بدانيد كه اعضاي هيئت ناظر از بين افرادي كه به عنوان هيئت مديره فعاليت دارند نبايد انتخاب شوند.
 5. يكي از نكاتي كه بسيار اهميت دارد و بايد به آن توجه زيادي داشته باشد اين است كه در ثبت شركت با مسئوليت محدود اگر تعداد شركاء بيشتر از ۱۲ نفر باشد بايد در اين شركت هيئت ناظر وجود داشته باشد و اين هيئت سال يك بار جلسه اي به عنوان مجمع عمومي شركاء را تشكيل مي دهد.

ثبت شركت با مسئوليت محدود

 1. روابطي كه بين شركاء در اين شركت برقرار است از مقررات اساسنامه پيروي مي كند و سودي كه بين شركاء وجود دارد به درستي تقسيم مي شود.
 2. تمامي شركاء شركت به ميزان سهمي كه در در شركت دارند مي توانند در مجمع شركت راي بدهند.

مدارك لازم براي ثبت شركت با مسئوليت محدود 

علاوه بر اينكه براي ثبت شركت با مسئوليت محدود بايد در مورد مراحل و روش هاي آن اگاهي داشته باشيد، در مورد مداركي هم كه مي خواهيد ارائه دهيد بايد اطلاعات لازم را داشته باشيد و سپس شركت خود را ثبت نماييد. اين مدارك عبارتند از :

 1. از تقاضانامه شركت بايد دو برگ ارائه دهيد.
 2. از شركت نامه بايد دو برگ را ارائه دهيد.
 3. اساسنامه شركت يكي ديگر از مدارك مهم شركت مي باشد كه از آن هم بايد دو جلد را ارائه دهيد.
 4. تمامي شركاء بايد فتوكپي شناسنامه خود را كه برابر اصل است را ارائه دهد.
 5. كارت ملي يكي ديگر از مداركي مي باشد كه تمامي شركاء بايد فتوكپي برابر اصل آن را ارائه دهند.
 6. يكي ديگر از مداركي كه بايد ارائه شود صورتجلسه مجمع عمومي موسسين و همچنين هيئت مديره مي باشد.
 7. تمامي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل بايد گواهي عدم سوء پيشينه خود را ارائه دهند.

ثبت شركت با مسئوليت محدود

ثبت شركت با مسئوليت محدود با شرايط زير منحل مي شود 

در برخي از موارد ثبت شركت با مسئوليت محدود شما منحل مي شود كه اين شرايط عبارتند از :

– در صورتي كه شركت با ورشكستگي مواجه شود ديگر قادر به ادامه فعاليت هاي خود نيست و بدون شك بايد منحل شود.

– در برخي از موارد چندين شركاء تصميم مي گيرند كه شركت را منحل كنند، در صورتي آنها قادر هستند شركت را منحل كنند كه سهم آنها بيشتر از نصف سرمايه شركت باشد.

– گاهي اوقات ثبت شركت با مسئوليت محدود در مدت معين و مشخص مي باشد و به همين دليل در همان زمان بايد آن را منحل كنند. بسياري از افراد براي اينكه شركت با مسئوليت محدود را به ثبت برسانند از اين روش استفاده مي كنند تا در صورتي كه از عملكرد شركت راضي نبودند آن را منحل شده بدانند و در صورتي كه از عملكرد آن راضي بودند مي توانند يك بار ديگر آن را تاسيس كنند.

– در برخي از موارد ضررهايي كه به شركت وارد مي شود بسيار زياد است و به همين دليل نصف سرمايه شركت را از بين مي برد، در اين صورت يكي از شركاء مي تواند تقاضاي انحلال شركت را بدهد. اگر ساير شركاء راضي به اين امر نباشند مي توانند سهم فرد ناراضي را خريداري كنند و او را از شركت خارج نمايند تا خودشان به كارهاي شركت رسيدگي كنند.

شما عزيزان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به لينك ثبت فردا مراجعه كنيد يا با شماره تماس ۴۳۹۳۳-۰۲۱ تماس حاصل فرمائيد.